Inspirace a bytové doplňky ve skandinávském stylu

Vrácení zboží

Pokud se vám zboží nehodí či nevyhovuje, máte možnost jej nepoužité vrátit. 

Jako spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních) od data převzetí zboží.
Zboží zašlete zpět na naši kontaktní adresu s přiloženou kopií faktury a vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží prosím zasílejte na adresu: Lucie Švecová, Babická 2342/7, Praha 4, 149 00.

Pravidla pro vrácení nebo výměnu zboží:
▪ zboží musí být kompletní, v originálním obalu
▪ zboží nesmí jevit známky užívání a nesmí být poškozeno
▪ zboží musí být zasláno společně s kopií faktury a vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy
▪ zboží neposílejte zpět na dobírku, v tomto případě by nebylo přijato

Na posouzení vrácení zboží máme 7 dní od jeho převzetí. Během této doby posoudíme, zda je zboží nepoškozené či nepoužité. Pokud je vše v pořádku, pošleme Vám po skončení této lhůty peníze do 7 pracovních dnů na Váš účet. 

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Lucie Švecová, Babická 2342/7, 149 00, Praha 4, identifikační číslo: 05945208), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůt

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Převzetí zboží

- Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Lucie Švecová, Babická 2342/7, 149 00, Praha 4.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

− Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

− Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.